ECONOMIA

treballant amb els que estan a prop nostre


Vivim en una societat de consum dominada per grans empreses multinacionals que controlen el món. La globalització ha servit per abaixar els preus dels productes de consum, però alhora, n'ha fet disminuir la qualitat i ha tingut un impacte molt negatiu en la qualitat de vida de la gent i en el medi ambient. Dintre d'aquest context, l'economia local, basada en les relaciones humanes i amb vocació d'oferir serveis de qualitat, lluita per sobreviure.

A l'Orri escollim amb compte els productes que comprem i les empreses que fem treballar per donar suport a l'economia local tan com ens és possible.


Ja durant els 3 anys de construcció, per transformar una antiga masia en casa rural ecològica, vam fer treballar tota una sèrie d'artesans locals, i al llarg dels anys hem mantingut una relació de treball amb molts d'entre ells. Alguns han participat en altres projectes més petits que hem realitzat; altres fan treballs de manteniment de la casa de manera regular.

Pel que fa a l'aprovisionament de l'Orri, també hem volgut donar suport a l'economia local: la xarxa de més de 30 proveïdors d'aliments que hem establert al llarg dels anys inclou molta gent instal·lada als nostres voltants immediats, i molts altres que treballen al nostre departament o a la Catalunya del sud.

favorisant productes locals favorisant la butxaca dels multinacionals
mercat de productors locals mercat de la industria agroalimentària
RESERVAR PAGAR REGALAR CONTACTAR