MENJAR

donant prioritat a la proximitat i al respecte del medi ambient


El procés d'industrializació de la producció alimentària ha alterat la relació equilibrada que els pagesos tradicionals tenien amb la natura, ha reduït de manera important el cultiu de varietats autòctones, ha incrementat la distància entre els llocs de producció i els llocs de consum, ha comportat una disminució important en la qualitat dels aliments, i finalment, ha canviat la nostra forma de menjar, no sempre en un sentit positiu.

A l'Orri, hem optat per donar suport a un altre model de producció d'aliments: des del principi, hem fet la selecció dels productes que servim basant-nos en dos criteris: la proximitat (productes del "terroir") i el respecte al medi ambient (productes "bio"). Al llarg dels anys, hem establert una relació de confiança amb una xarxa de més de 30 proveïdors, tots veïns o persones que treballen seguint els principis de l'agricultura ecològica. D'aquesta manera afavorim tant la producció local com l'ecològica, donem suport a persones que comparteixen els nostres ideals i proposem aliments d' una qualitat excepcional als nostres clients.

menjar saludable = gent sana menjar no sà = persones no sans
RESERVAR PAGAR REGALAR CONTACTAR